AAA Experts

Tel.č.

0904 946139

Podklady pre nehnuteľný majetok

a) Doklad o vlastníctve ohodnocovanej nehnuteľnosti

b) Technická dokumentácia

c) Iné doklady k nehnuteľnostiam

Návrat hore