AAA Experts

Tel.č.

0904 946139

Služby

Znalecká organizácia AAA Experts, s.r.o. vie pomôcť a poradiť:

Na vypracovanie znaleckého posudku, cieľom ktorého je stanovenie hodnoty podniku alebo zložiek jeho majetku, bude Znalecká organizácia AAA Experts, s.r.o. od objednávateľa požadovať:
Návrat hore