AAA Experts

Tel.č.

0904 946139

Znalci

Znalci

Znalecká organizácia AAA Experts, s.r.o. spolupracuje so znalcami

prof. Ing. Jaroslav ĎAĎO, PhD.

daňový poradca (číslo osv. 29/92) a znalec v odbore EKONÓMIA A MANAŽMENT 09 00 00 odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo 09 01 00

Dipl. Ing. Igor HARACH,

DOPRAVA CESTNÁ 03 00 00 STROJÁRSTVO 39 04 00 odvetvie: Odhad hodnoty cestných vozidiel 03 04 02 Technický stav cestných vozidiel 03 01 00 Nehody v cestnej doprave 03 03 01 Strojové zariadenia pre všeobecné účely 39 04 00 Mechatronika 39 05 00 Odhad hodnoty strojových zariadení 39 09 01

Ing. Mgr. Jaroslav ĎAĎO, PhD.

správca konkurznej podstaty a znalec v odbore PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO 26 00 00 EKONÓMIA A MANAŽMENT 09 00 00 odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo 09 01 00 Financie 09 04 00

Ing. Mária HARACHOVÁ

znalec v obore STAVEBNÍCTVO 37 00 00 odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností 37 09 00 Pozemné stavby 37 01 00 Vodohospodárske stavby 37 03 00

Návrat hore